Šviesiam fonui

Pranešimas žiniasklaidoje apie inicijuojamą bylą ginti smulkiųjų emitento AB “Linas” akcininkų teises dėl neskelbiamo oficialaus siūlymo

Pranešimas žiniasklaidoje apie Investuotojų asociacijos ir advokatų kontoros „Vanhara Law Firm“ inicijuojamą civilinę bylą ginant smulkiųjų emitento AB „Linas“ akcininkų interesus dėl pagrindinių emitento AB „Linas“ akcininkų neskelbiamo privalomo oficialaus siūlymo supirkti emitento AB „Linas“ akcijas po 0,78 Lt už vieną akciją. Visą pranešimą žiniasklaidoje galite perskaityti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Laimėjome precedentinę bylą Lietuvos Aukščiausiajame Teisme dėl finansų tarpininko pareigų valdant klientų individualų finansinių priemonių portfelį

Advokato Dominyko Vanharos atstovaujamų klientų atžvilgiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė palankią nutartį, kurioje pirmą kartą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje LAT pasisakė dėl finansų tarpininko pareigų valdant neprofesionaliųjų investuotojų individualų finansinių priemonių portfelį. Džiaugiamės, kad pirmojoje ir precedentinėje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtoje tokio pobūdžio byloje pavyko suformuoti neprofesionalių investuotojų apsaugai palankią praktiką, kuria Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir kiti teismai remsis nagrinėdami panašaus pobūdžio bylas. Su pranešimu žiniasklaidoje apie šią bylą galite susipažinti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Profesinis komentaras dėl emitento “Žemaitijos pienas” atsisakymo atskleisti į “Žemaitijos pieno” valdybą siūlomus asmenis

Pateikėme komentarą dėl NASDAQ OMX Vilnius listinguojamo emitento „Žemaitijos pienas“ rengiamo visuotinio akcininkų susirinkimo ir dėl paskelbto šio susirinkimo darbotvarkės projekto, kuriame emitentas „Žemaitijos pienas“ nurodė, kad ketina keisti kolegialaus valdymo organo – valdybos sudėtį, bet nenurodė, kiek yra planuojama išrinkti valdybos narių, o taip pat nenurodė, kokie asmenys yra siūlomi į šio emitento valdybą. Visą žiniasklaidai pateiktą komentarą galite perskaityti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Į teismą kreipėsi 27 Dominyko Vanharos atstovaujami banko SNORAS obligacijų turėtojai

Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas 27 Dominyko Vanharos atstovaujamų bankrutuojančio banko SNORAS obligacijų turėtojų ieškinys, kuriuo yra prašoma nuginčyti sudarytas banko SNORAS obligacijų pasirašymo sutartis, priteisti klientams indėlio draudimo išmokas. Su pranešimu apie šį įvykį žiniasklaidoje galite susipažinti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Į teismą kreipėsi 67 Dominyko Vanharos atstovaujami SNORO indėlio sertifikatų turėtojai

Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas 67 Dominyko Vanharos atstovaujamų bankrutuojančio banko SNORAS indėlio sertifikatų turėtojų ieškinys dėl indėlio sertifikatų įsigijimo sutarčių nuginčijimo, dėl indėlio draudimo išmokos priteisimo. Su pranešimu apie šį įvykį žiniasklaidoje galite susipažinti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Komentaras apie bankrutuojančio banko SNORAS bankroto administratoriaus sprendimą paduoti į teismą Šveicarijos bankininkystės milžiną

Pateikėme profesinę nuomonę žiniasklaidai dėl bankrutuojančio banko SNORAS bankroto administratoriaus sprendimo kreiptis į teismą prieš Šveicarijos bankininkystės milžiną „Julius Baer“. Visą straipsnį galite perskaityti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Pirmą kartą teisme pasiekta pergalė teisme atstovaujant grupę banko SNORAS indėlio sertifikatų turėtojų

Dominyko Vanharos teisme atstovaujami bankrutuojančio banko SNORAS indėlio sertifikatų turėtojai švenčia pergalę. Vilniaus apygardos teismas, pirmą kartą nagrinėdamas grupės SNORO indėlio sertifikatų turėtojų ieškinį, priėmė sprendimą šį ieškinį tenkinti visiškai, o visiems Dominyko Vanharos klientams buvo priteistos indėlių draudimo išmokos, lygios jų už SNORO indėlio sertifikatus sumokėtoms pinigų sumoms. Tai buvo pirmoji byla, kurioje teismas iš karto patenkino grupės SNORO indėlio sertifikatų turėtojų ieškinį. Plačiau apie šią laimėtą bylą skaitykite čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Pateiktas komentaras apie bankrutuojančio banko SNORAS indėlio sertifikatų turėtojų perspektyvas atgauti pinigus

Pateiktas komentaras „Verslo žinioms“ apie banko SNORAS leistų indėlio sertifikatų turėtojų galimybes atgauti už indėlio sertifikatus sumokėtus pinigus. Visą publikaciją galite rasti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Buvo kreiptasi į Lietuvos banką dėl Šiaulių banko atlikto vienašališko sutarties su buvusiais Ūkio banko indėlininkais sąlygų pakeitimo

Reaguojant į bankrutuojančio Ūkio banko indėlininkų perdavimą Šiaulių bankui ir vėlesnį Šiaulių banko atliktą vienašališką sutarčių sąlygų su buvusiais Ūkio banko indėlininkais pakeitimą, buvo kreiptasi į Lietuvos banką prašant pateikti išaiškinimą, ar Ūkio banko indėlininkus perėmęs Šiaulių bankas turi teisę vienašališkai keisti sutarčių sąlygas su šiais indėlininkais. Visą žiniasklaidoje publikuotą tekstą galite rasti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Pranešimas apie Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo priimtą sprendimą dėl DNB banko platintų SASO obligacijų skolintomis lėšomis

Pranešimas žiniasklaidoje apie LVAT priimtą sprendimą nagrinėjant DNB banko pateiktą skundą dėl Vertybinių popierių komisijos (VPK) priimto nutarimo teisės pažeidimo byloje dėl DNB banko platintų SASO obligacijų skolintomis lėšomis, kurių įsigiję didelius nuostolius patyrė 640 DNB banko klientų. Dominykas Vanhara šioje byloje atstovavo trečiąjį asmenį – Investuotojų asociaciją. Visą pranešimą galite rasti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.