Šviesiam fonui

Profesinis komentaras dėl emitento “Žemaitijos pienas” atsisakymo atskleisti į “Žemaitijos pieno” valdybą siūlomus asmenis

Pateikėme komentarą dėl NASDAQ OMX Vilnius listinguojamo emitento „Žemaitijos pienas“ rengiamo visuotinio akcininkų susirinkimo ir dėl paskelbto šio susirinkimo darbotvarkės projekto, kuriame emitentas „Žemaitijos pienas“ nurodė, kad ketina keisti kolegialaus valdymo organo – valdybos sudėtį, bet nenurodė, kiek yra planuojama išrinkti valdybos narių, o taip pat nenurodė, kokie asmenys yra siūlomi į šio emitento valdybą. Visą žiniasklaidai pateiktą komentarą galite perskaityti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

0 atsakymai

Komentuoti

Dalyvaukite diskusijoje.
Laukiame Jūsų komentaro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Galite pasinaudoti šiais HTML atributais: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>