APIE MUS

Advokatų profesinė bendrija „Vanhara Law Firm“ yra specializuota advokatų kontora, teikianti aukščiausios kokybės teisines paslaugas savo klientams. Advokatų kontora didžiuojasi savo profesionalais, kurie yra žinomi dėl savo pasiekimų bei laimėjimų finansinių priemonių, kapitalo rinkų, įmonių teisės, investuotojų apsaugos, darbo ir transporto teisės srityse.

Mes užtikriname maksimalų mūsų klientų interesų gynimą bei atstovavimą tiek teisme, tiek ir už jo ribų. Mes formuojame ilgalaikius ryšius su savo klientais, kurie būtų grįsti klientų pasitikėjimu mūsų teikiamomis paslaugomis ir profesionalumu, mūsų atsidavimu savo darbui bei maksimaliu įsigilinimu į klientų poreikius.

Mes nepailsdami dirbame tam, kad savo klientams pasiektumėme maksimalų įmanomą rezultatą!

TVARKOS IR TEISINIAI DOKUMENTAI

Kviečiame susipažinti su “Vanhara Law Firm” advokatų kontoros parengtomis, įdiegtomis bei veikloje taikomomis tvarkomis bei teisiniais dokumentai, kuriais advokatų kontora vadovaujasi savo veikloje:

   Interesų konfliktų vengimo politika

   Teisinių paslaugų teikimo politika

VERTYBĖS

 • Patikimumas

  nepaisant to, su kokiu klientu dirbama, nepaisant to, dėl kokio klausimo klientas kreipėsi, mūsų tikslas yra užtikrinti, kad klientas gautų pačias patikimiausias paslaugas, kurios maksimaliai atitiktų klientų interesus;

 • Ilgalaikiškumas

  mes stengiamės kurti ilgalaikius santykius su savo klientais, kurie būtų grįsti abipusiu pasitikėjimu ir lojalumu kliento interesams. Dėl šios priežasties visas advokatų kontoros kolektyvas kasdien sunkiai ir neskaičiuodamas darbo valandų dirba mūsų klientų naudai bei interesams;

 • Lojalumas kliento interesams

  advokatų kontora užtikrina, kad mūsų vienintelis tikslas bei interesas, dirbant su bet kuriuo mūsų kontoros klientu, bus šio kliento maksimali interesų apsauga. Advokatų kontora savo veikloje yra įdiegusi bei taiko interesų konfliktų vengimo politiką, su kuria galite susipažinti mūsų kontoros tvarkų bei teisės aktų skyriuje šiame tinklapyje;

 • Profesionalumas bei specializacija

  advokatų kontoros profesionalai specializuojasi konkrečiose teisinėse srityse, kuriose yra sukaupę ilgalaikę patirtį dirbant su pačiomis sudėtingiausiomis bylomis ar sprendžiant pačius komplikuočiausius klausimus. Dėl šios priežasties advokatų kontora užtikrina ir garantuoja, kad klientui kreipusis dėl teisinės pagalbos į mūsų advokatų kontorą, kontora paves spręsti kliento patikėtą teisinę problemą ar kilusį klausimą tam kontoros profesionalui ar profesionalams, kurie specializuojasi būtent šioje srityje ir galės užtikrinti patį profesionaliausią kliento patikėtos problemos sprendimą. Jei advokatų kontora konkrečioje teisinėje srityje nesispecializuoja ir dėl to negalės užtikrinti paties profesionaliausio problemos sprendimo, tuomet mes klientui rekomenduojame savo kolegas, kurie specializuojasi būtent klientui reikalingoje teisinėje srityje;

 • Lankstumas

  advokatų kontora siekia maksimaliai prisitaikyti prie kliento poreikių, todėl advokatų kontora vykdo klientų pavedimus tiek laiko, tiek ir apimties prasme būtent taip, kaip tai yra palankiausia ir reikalingiausia mūsų klientams. Dėl klientų interesų advokatų kontoros profesionalai dirba neskaičiuodami darbo valandų ar darbo bei nedarbo dienų. Tuo pačiu, advokatų kontora supranta, kad dėl klientą užklupusių teisinių problemų ne visi klientai yra vienodai pajėgus vykdyti savo finansinius įsipareigojimus kontorai, todėl mes su kiekvienu klientu stengiamės rasti bei susitarti būtent dėl tokių finansinių sąlygų, kurios būtų priimtiniausios ir palankiausios mūsų klientams;

 • Sąžiningumas

  aukščiausias mūsų darbo bei pastangų įvertinimas yra mūsų klientų pasitikėjimas, todėl mes niekuomet nežadame to rezultato, kurio negalėsime pasiekti, o taip pat garantuojame, kad kiekvienam klientui suteiksime pačias tiksliausias bei faktines aplinkybes ir mūsų turimą informaciją atitinkančias konsultacijas dėl kiekvienos problemos, o taip pat dėl konkrečios bylos perspektyvų;