Šviesiam fonui

Šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą dėl Snoro indėlio sertifikatų ir obligacijų

Advokatų kontora “Vanhara Law Firm” praneša, kad šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) paskelbė savo sprendimą dėl bankrutavusio banko AB bankas SNORAS indėlio sertifikatų ir obligacijų galimybių gauti indėlio draudimo išmoką už šiuos turėtus vertybinius popierius.

Visų pirma, ESTT pasisakė, kad Snoro indėlio sertifikatų turėtojams, jei būtų nustatyta, kad Snoro indėlio sertifikatai nėra perleidžiamos finansinės priemonės, turi būti taikoma indėlių draudimo apsauga. Taigi, lieka ginčytinas klausimas, ar Snoro indėlio sertifikatai yra perleidžiamos finansinės priemonės. Šiuo aspektu pažymime, kad advokato Dominyko Vanharos kitose vedamose bylose dėl Snoro indėlio sertifikatų pats bankas Snoras buvo pateikęs procesinius bylos dokumentus, kuriuose nurodė, kad banko SNORAS išleisti indėlio sertifikatai nėra perleidžiamos finansinės priemonės. Taigi, mūsų advokatų kontora turi paties indėlio sertifikatų emitento, t.y. banko SNORAS, pripažinimą, kad jo indėlio sertifikatai nėra perleidžiamos finansinės priemonės. Šis įrodymas, be abejonės, bus naudojamas toliau ginant visų Snoro indėlio sertifikatų turėtojų, kuriuos atstovauja advokatų kontora “Vanhara Law Firm”, interesus, o šis įrodymas turėtų itin palengvinti Snoro indėlio sertifikatų turėtojų galimybes gauti indėlio draudimo išmoką už turėtus indėlio sertifikatus.

Visų antra, Snoro išleistų obligacijų klausimu, ESTT pasisakė, kad Lietuvos Respublika į savo nacionalinę teisę yra netinkamai perkėlusi direktyvos dėl investuotojų draudiminės apsaugos nuostatas, todėl ši direktyva turėtų Lietuvos teismuose tapti tiesioginio taikymo teisės aktu, kuriuo gali remtis Snoro obligacijų turėtojai ir reikalauti įsipareigojimų investuotojams apsaugos išmokos už turimas banko SNORAS obligacijas.

Taigi, ESTT sprendimas turėtų ženkliai palengvinti AB bankas SNORAS indėlio sertifikatų ir obligacijų turėtojų galimybes atgauti už šiuos vertybinius popierius sumokėtus pinigus.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Advokatų kontora parengė ir išleido knygą Žemės ūkio bendrovių įstatymo komentaras

Advokatų kontora “Vanhara Law Firm” parengė ir išleido knygą Žemės ūkio bendrovių įstatymo komentaras.

Sprendimas parašyti Žemės ūkio bendrovių įstatymo komentarą buvo priimtas dėl to, kad iki šiol šios teisinės formos juridinių asmenų teisinis reguliavimas nebuvo sulaukęs beveik jokio teisės mokslininkų dėmesio. Savo ruožtu, žemės ūkio bendrovių veiklos teisinis reglamentavimas yra pakankamai specifinis ir unikalus, lyginant su kitomis populiariomis juridinių asmenų teisinėmis formomis, pavyzdžiui, akcinėmis ar uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis.

Šis komentaras yra skirtas žemės ūkio bendrovių vadovams, teisininkams, kurių praktikos sritis yra susijusi su įmonių teise, teisės studentams, o taip pat visiems asmenims, kurių darbas ar profesinė veikla yra susijusi su žemės ūkio bendrovėmis.

Šviesiam fonui

Advokatų kontora teikia komentarą dėl šiandien pateiktos generalinio advokato išvados byloje dėl SNORO indėlio sertifikatų ir obligacijų

Advokatų kontora “Vanhara Law Firm”, atsižvelgdama į tai, kad šiandien buvo pateikta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinio advokato išvada byloje dėl bankrutuojančio banko SNORAS indėlio sertifikatams ir obligacijoms taikomo indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimo, kuri yra aktuali daugiau nei 200 mūsų advokatų kontoros atstovaujamų klientų, teikiame šį komentarą:

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (ESTT) buvo pateikta generalinio advokato Pedro Cruz Villalón išvada ESTT nagrinėjamoje byloje, kurioje keliami klausimai dėl bankrutavusio banko SNORAS platintų indėlio sertifikatų ir obligacijų draustumo indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimu.

Pirmiausia, svarbu pažymėti, kad pateikta generalinio advokato išvada nėra ESTT sprendimas šioje byloje. ESTT sprendimas, tikėtina, bus priimtas šių metų pavasarį. Kita vertus, ESTT, priimdamas sprendimus, dažniausiai vadovaujasi generalinių advokatų bylose pateiktomis išvadomis, todėl generalinio advokato išvadoje pateikti išaiškinimai yra tikrai pakankamai svarbūs.

Minima generalinio advokato išvada yra pakankamai palanki bankrutavusio banko SNORAS indėlio sertifikatų ir obligacijų turėtojams, todėl, reikia tikėtis, kad generalinio advokato išvadoje pateiktais argumentais ir motyvais vadovausis ir ESTT, priimdamas prejudicinį sprendimą šioje byloje.

Generalinio advokato išvadoje yra pateikti trys svarbūs išaiškinimai, kurie turi didelę teisinę reikšmę banko SNORAS indėlio sertifikatų ir obligacijų turėtojų galimybėms prisiteisti draudimo išmoką. Dėl kiekvieno iš šių išaiškinimų pasisakysime toliau:

Pirma: generalinis advokatas savo išvadoje nurodė, kad, pagal Europos Sąjungos Indėlių direktyvą (direktyva Nr. 94/19/EB), Lietuvos Respublika gali netaikyti indėlių draudimo banko SNORAS platintiems indėlių sertifikatams tik tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad banko SNORAS platinti indėlio sertifikatai yra perleidžiamos finansinės priemonės, t.y. jais galėjo vykti prekyba antrinėje rinkoje. Šį klausimą privalo spręsti nacionaliniai teismai (t.y. konkrečias bylas nagrinėjantys Lietuvos Respublikos teismai). Jei bylose būtų nustatyta ir įrodyta, kad indėlio sertifikatai nėra perleidžiamos finansinės priemonės, tuomet, remiantis generalinio advokato išvada, tokiems indėlio sertifikatams Lietuvos Respublika negalėjo taikyti Indėlių direktyvos išimties, kas savo ruožtu reiškia, kad indėlių draudimas tokiems indėlio sertifikatams privalo būti taikomas.

Antra: generalinio advokato išvadoje yra konstatuojama, kad Lietuvos Respublika netinkamai į nacionalinę teisę perkėlė Investuotojų direktyvą (direktyva Nr. 97/9/EB), todėl Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas, ta apimtimi, kuria šis įstatymas numato, jog investuotojas teisę į draudimo išmoką įgyja tik tuo atveju, jei draudėjas vertybinius popierius yra perleidęs be investuotojo valios, prieštarauja Investuotojų direktyvai.

Trečia: išvadoje taip pat yra nurodyta, kad, kadangi Investuotojų direktyva į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę buvo perkelta netinkamai, Investuotojų direktyva tampa tiesioginio taikymo teisės aktu ir ja privalo remtis Lietuvos Respublikos nacionaliniai teismai, spręsdami konkrečias bylas.

Šiuo aspektu laikome būtina klausimą paaiškinti šiek tiek plačiau: Europos Sąjungos direktyvos nėra tiesioginio taikymo teisės aktai, taigi, konkrečioje nacionalinių teismų nagrinėjamoje byloje šalys negali tiesiogiai remtis ES direktyvų nuostatomis, grįsdamos savo reikalavimus ar atsikirtimus (bet gali ES direktyvos nuostatas nurodyti kaip orientyrą, kaip turėtų būti sprendžiamas ginčas). ES direktyvos tik numato, kokias taisykles ES šalys narės privalo perkelti į savo nacionalines teisines sistemas per tam tikrą laiko tarpą (laiko tarpą, skirtą direktyvai įgyvendinti). Tačiau, jei konkreti šalis narė per direktyvai įgyvendinti skirtą laiko tarpą direktyvos neįgyvendina (t.y. nepriima atitinkamų nacionalinių teisės aktų, kuriais būtų įgyvendinama direktyva) arba įgyvendina netinkamai, tuomet ES direktyva tampa tiesioginio taikymo teisės aktu ir ją tiesiogiai privalo taikyti nacionaliniai teismai, spręsdami su direktyvos nustatytu reglamentavimu susijusias bylas.

Taigi, generalinis advokatas savo išvadoje nurodė, kad Lietuvos Respublika savo nacionalinėje teisėje (t.y. Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu) netinkamai įgyvendino Investuotojų direktyvos nuostatas, numatančias investuotojų teisę į draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui, todėl Investuotojų direktyva privalo būti taikoma tiesiogiai Lietuvos Respublikos nacionalinių teismų, sprendžiančių konkrečius ginčus, kurie susiję su Investuotojų direktyvos taikymu.

Apibendrinant, reikia tikėtis, kad ESTT, priimdamas sprendimą šioje byloje, vadovausis generalinio advokato pateikta išvada ir šioje išvadoje pateikti išaiškinimai bus perkelti ir į ESTT sprendimą.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

 

Šviesiam fonui

Baudžiamoji privataus kaltinimo byla dėl įžeidimo

Šiandien Šiaulių apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą ir priėmė apkaltinamąjį nuosprendį baudžiamojoje privataus kaltinimo byloje dėl įžeidimo, kurioje mūsų advokatų kontoros klientas buvo nukentėjusysis ir privatus kaltintojas. Be nuteistajam paskirtos bausmės, nuteistasis privalės atlyginti ir mūsų kontoros kliento patirtą neturtinę žalą.

Įprastiniu atveju tokia byla nebūtų labai įdomi ar reikšminga mūsų advokatų kontoros praktikoje, tačiau įdomios buvo pačios nusikalstamos veikos, nukreiptos prieš mūsų klientą, padarymo aplinkybės: ši nusikalstama veika buvo padaryta po teismo posėdžio civilinėje byloje, kurioje mūsų advokatų kontora atstovavo klientą civiliniame ginče dėl pakankamai didelės vertės turtinės prievolės vykdymo. Atsakovas toje byloje, greičiausiai, matydamas, kad bylos nagrinėjimas krypsta jam nepalankia linkme, po teismo posėdžio šioje byloje, bylą nagrinėjančiam teisėjui jau palikus salę, įvairiais necenzūriniais žodžiais iškeikė mūsų klientą dar teismo posėdžių salėje.

Mūsų advokatų kontora nusprendė reaguoti į šį atsakovo ekscesą ir neleisti mūsų kliento įžeidinėti. Kreipėmės su skundu privataus kaltinimo tvarka į Šiaulių apylinkės teismą dėl Baudžiamojo kodekso 155 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymo, t.y. įžeidimo. Šiaulių apylinkės teismas mūsų skundą tenkino, pripažino mūsų klientą įžeidusį asmenį kaltu, paskyrė jam bausmę ir priteisė mūsų kliento patirtą neturtinės žalos atlyginimą. Nuteistasis pateikė apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui, kurį išnagrinėjęs, Šiaulių apygardos teismas skundą atmetė ir paliko galioti mūsų klientui palankų Šiaulių apylinkės teismo nuosprendį.

Džiaugiamės, kad pavyko apginti mūsų kliento garbę ir orumą, tuo pačiu dar kartą įrodant, kad mūsų advokatų kontora savo klientų interesus gina ir gins visomis įmanomomis priemonėmis, tam pasitelkdama visus teisėtus būdus.

Šviesiam fonui

Profesinė nuomonė apie Lietuvos banko išplatintą pranešimą dėl, neva, mažėjančio pasinaudojimo viešai neatskleista informacija prekiaujant vertybiniais popieriais masto

Advokatas Dominykas Vanhara pateikė profesinį komentarą apie Lietuvos banko išplatintą pranešimą dėl, neva, mažėjančio pasinaudojimo viešai neatskleista informacija prekiaujant vertybiniais popieriais atvejų masto.  Su tokia Lietuvos banko pozicija nesutiktina, ypač atsižvelgiant į tai, kad istoriškai buvo nustatyti ir nubausti vos keli asmenys, pasinaudoję viešai neatskleista informacija prekiaujant vertybiniais popieriais (dažniausiai akcijomis). Su pateiktu komentaru ir visu situacijos aprašymu kviečiame susipažinti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Advokato Dominyko Vanharos komentaras apie naują civilinio proceso institutą – grupės ieškinį

Advokatas Dominykas Vanhara pateikė komentarą apie naują, itin aktualų civilinio proceso institutą – grupės ieškinį. Su pateiktu komentaru kviečiame susipažinti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Komentaras dėl banko SNORAS finansines ataskaitas auditavusios audito bendrovės sprendimo sumokėti 40 mln. litų bankui SNORAS

Advokatų kontora „Vanhara Law Firm“ pateikė komentarą dėl pastarųjų banko SNORAS kreditoriams bei buvusiems akcininkams aktualių įvykių, t.y. banko SNORAS finansines ataskaitas auditavusios bendrovės EY (anksčiau veikė „Ernst & Young Baltic“ pavadinimu) sprendimo sumokėti 40 mln. litų bankui SNORAS. Su visa situacija, kaip ir advokatų kontoros „Vanhara Law Firm“ pateiktu komentaru galite susipažinti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Profesinis komentaras dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtos nutarties byloje dėl įpareigojimo supirkti buvusio emitento AB “Lietuvos elektrinė” smulkiųjų akcininkų akcijas

Atsižvelgdama į žiniasklaidos atstovų prašymą, advokatų kontora „Vanhara Law Firm“ pateikė profesinį komentarą dėl priimtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties, kuria Valstybė buvo įpareigota supirkti smulkiųjų buvusio emitento AB „Lietuvos elektrinė“ akcininkų akcijas. Papildomai pažymime, kad advokatų kontora neatstovauja nei vienos iš minimos bylos ginčo šalių, kaip ir neturi jokio kito suinteresuotumo minima byla, o pateiktas komentaras atspindi tik advokatų kontoros „Vanhara Law Firm“ profesinę nuomonę priimtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties atžvilgiu. Su pateiktu komentaru galite susipažinti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Pranešimas žiniasklaidoje apie advokatų kontoros “Vanhara Law Firm” bylą atstovaujant smulkiuosius emitento AB “Linas” akcininkus

Pranešimas žiniasklaidoje apie advokatų kontoros „Vanhara Law Firm“ bylą atstovaujant smulkiuosius emitento AB „Linas“ akcininkus, kurie į teismą kreipėsi dėl pagrindinių AB „Linas“ akcininkų nevykdomos prievolės paskelbti oficialų siūlymą supirkti AB „Linas“ akcijas po 0,78 Lt už akciją. Kauno apygardos teismas, gavęs „Vanhara Law Firm“ pateiktą ieškinį, tenkino pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovų turto už daugiau nei 1 mln. litų. Su šia publikacija žiniasklaidoje galite susipažinti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Pateikta profesinė nuomonė dėl teismo sprendimo byloje dėl nuostolių, atsiradusių sujungus investicinius fondus, atlyginimo

Pateikėme profesinę nuomonę dėl Vilniaus apygardos teismo apeliacine instancija išnagrinėtos civ. bylos, kuria buvo atmestas investuotojo ieškinys finansų tarpininkui dėl nuostolių atlyginimo. Investuotojas savo ieškiniu iš finansų tarpininko reikalavo nuostolių, kurie, jo teigimu, atsirado finansų tarpininkui neteisėtai sujungus investicinius fondus, atlyginimo.  Vilniaus apygardos teismas investuotojo ieškinį atmetė. Pažymime, kad advokatų kontora „Vanhara Law Firm“ šioje byloje neatstovavo nei vienos iš bylos šalių, kaip ir neturi jokio kito intereso šios bylos atžvilgiu, o pateiktu komentaru buvo išreikšta tik advokatų kontoros „Vanhara Law Firm“ profesinė nuomonė šios bylos atžvilgiu. Su visa publikacija galite susipažinti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.