Šviesiam fonui

Šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą dėl Snoro indėlio sertifikatų ir obligacijų

Advokatų kontora “Vanhara Law Firm” praneša, kad šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) paskelbė savo sprendimą dėl bankrutavusio banko AB bankas SNORAS indėlio sertifikatų ir obligacijų galimybių gauti indėlio draudimo išmoką už šiuos turėtus vertybinius popierius.

Visų pirma, ESTT pasisakė, kad Snoro indėlio sertifikatų turėtojams, jei būtų nustatyta, kad Snoro indėlio sertifikatai nėra perleidžiamos finansinės priemonės, turi būti taikoma indėlių draudimo apsauga. Taigi, lieka ginčytinas klausimas, ar Snoro indėlio sertifikatai yra perleidžiamos finansinės priemonės. Šiuo aspektu pažymime, kad advokato Dominyko Vanharos kitose vedamose bylose dėl Snoro indėlio sertifikatų pats bankas Snoras buvo pateikęs procesinius bylos dokumentus, kuriuose nurodė, kad banko SNORAS išleisti indėlio sertifikatai nėra perleidžiamos finansinės priemonės. Taigi, mūsų advokatų kontora turi paties indėlio sertifikatų emitento, t.y. banko SNORAS, pripažinimą, kad jo indėlio sertifikatai nėra perleidžiamos finansinės priemonės. Šis įrodymas, be abejonės, bus naudojamas toliau ginant visų Snoro indėlio sertifikatų turėtojų, kuriuos atstovauja advokatų kontora “Vanhara Law Firm”, interesus, o šis įrodymas turėtų itin palengvinti Snoro indėlio sertifikatų turėtojų galimybes gauti indėlio draudimo išmoką už turėtus indėlio sertifikatus.

Visų antra, Snoro išleistų obligacijų klausimu, ESTT pasisakė, kad Lietuvos Respublika į savo nacionalinę teisę yra netinkamai perkėlusi direktyvos dėl investuotojų draudiminės apsaugos nuostatas, todėl ši direktyva turėtų Lietuvos teismuose tapti tiesioginio taikymo teisės aktu, kuriuo gali remtis Snoro obligacijų turėtojai ir reikalauti įsipareigojimų investuotojams apsaugos išmokos už turimas banko SNORAS obligacijas.

Taigi, ESTT sprendimas turėtų ženkliai palengvinti AB bankas SNORAS indėlio sertifikatų ir obligacijų turėtojų galimybes atgauti už šiuos vertybinius popierius sumokėtus pinigus.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Bankų specialieji atidėjiniai – kaip užtikrinti investuotojų teisių apsaugą

Komentaras Verslo žinių Įžvalgų skiltyje apie bankų specialiųjų atidėjinių formavimo politiką. Verslo žinių straipsnis prieinamas čia

 

 

Pastaruoju metu girdime paaštrėjusias diskusijas dėl bankų pakankamo ar nepakankamo apmokestinimo pelno mokesčiu. Šias diskusijas inicijavo politikai, nusprendę, kad galiojantys teisės aktai suteikia galimybes bankams vengti pelno mokesčio mokėjimo, o tokio vengimo viena iš priežasčių – teisės aktai, įpareigojantys bankus formuoti atidėjinius blogoms paskoloms dengti, o taip pat leidžiantys šiuos atidėjinius įtraukti į leidžiamus atskaitymus bei tokiu būdu sumažinant pelną. Negana to, jei bankai dėl suformuotų specialiųjų atidėjinių patiria nuostolį, šį nuostolį bankai, kaip ir visi kiti ūkio subjektai, turi teisę perkelti į kitus finansinius metus ir taip sumažinti dar ir kitų metų pelną bei mokėtiną pelno mokestį.

Plačiau

Šviesiam fonui

Vertybinių popierių tiesioginio atpirkimo (REPO) sandorių vykdymo problemos

Šioje publikacijoje bus aptartas vertybinių popierių tiesioginio atpirkimo (REPO) sandorio vykdymas ir su tuo susijusios problemos.

 

REPO sandoriai praktikoje yra naudojami kaip būdas investuotojui trumpalaikiam terminui pasiskolinti lėšų. Pagal šį sandorį, viena šalis (investuotojas) kitai šaliai (tarpininkui) parduoda turimus vertybinius popierius, o tuo pačiu įsipareigoja juos atpirkti suėjus sutartyje nustatytam terminui sutartyje nustatytomis sąlygomis. Sutarties galiojimo laikotarpiu vertybiniai popieriai būna tarpininko nuosavybė. Kiekvienoje tokioje sutartyje dėl vertybinių popierių tiesioginio atpirkimo būna nuostata, numatanti, kad jei parduotų vertybinių popierių vertė rinkoje nukristų žemiau sutartyje nustatytos ribinės kainos, investuotojui kyla pareiga sumokėti papildomą garantinę įmoką tarpininkui, kuri užtikrintų, kad tarpininkas dėl rinkoje nukritusios vertybinių popierių kainos nuostolių nepatirs. Jei investuotojas garantinės įmokos nesumoka, tarpininkas įgyja teisę vertybinius popierius parduoti rinkoje, iš jų pasidengti visas sau priklausančias įmokas (investuotojui sumokėtą kainą už vertybinius popierius, komisinius, palūkanas, kt.), o likusią sumą (jei tokia dar yra) grąžinti investuotojui. Jei sumos, kuri buvo gauta pardavus vertybinius popierius, nepakanka, kad būtų padengtos visos tarpininkui priklausančios sumos, investuotojas privalo šias sumas padengti. Jei REPO sandorio terminas sueina, o investuotojas vertybinių popierių neatperka, tarpininkas analogiškai parduoda vertybinius popierius ir gautą sumą tuo pačiu būdu paskirsto.

  Plačiau

Šviesiam fonui

Informuotieji investuotojai. Naujos investuotojų kategorijos atsiradimas

Šią vasarą Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Informuotiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Pats šio įstatymo projektas buvo parengtas dar praeitą rudenį. Apie tai mano beveik metų senumo komentaras Verslo žinioms čia. Nors įstatymo derinimas ir užtruko, tačiau džiugu, kad šis įstatymas vis dėlto buvo priimtas. Po įstatymo priėmimo, Lietuvos banko valdyba taip pat priėmė šio įstatymo įgyvendinimui skirtus nutarimus, tokius kaip Informuotiems investuotojams taikomų reikalavimų taisykles(pilnas pavadinimas – Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą taikomų reikalavimų informuotiesiems investuotojams taisyklės), Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių valdymo įmonių ir investicinių bendrovių vadovams keliamų reikalavimų ir pritarimo jų kandidatūroms taisykles, kitus įgyvendinančius nutarimus, taigi, Informuotiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas nuo šios vasaros pradėjo realiai veikti.

Plačiau

Šviesiam fonui

Finansų patarėjo įmonės licencijos gavimas. Taikomi reikalavimai

Pažymėtina, kad tam tikras paslaugas, susijusias su finansinių priemonių rinkomis ir investicinėmis paslaugomis, gali teikti tik tie juridiniai asmenys, kurie turi finansų maklerio įmonės ar finansų patarėjo įmonės licenciją. Apie reikalavimus, taikomus asmenims, siekiantiems gauti finansų maklerio įmonės licenciją, jau rašiau čia. Tuo tarpu šis straipsnis skirtas finansų patarėjo įmonės licencijos gavimui.

Plačiau

Šviesiam fonui

Snoro indėlio sertifikatų ir obligacijų turėtojų teisių gynimas grupės ieškiniu

Kaip visuotiniai žinoma, nuo Snoro banko bankroto labiausiai nukentėjo dviejų grupių asmenys, t.y. Snoro banko indėlio sertifikatų turėtojai ir Snoro banko obligacijų turėtojai. Bankrutavus Snoro bankui, jų turėti vertybiniai popieriai nebebuvo išpirkti, o tiek indėlio sertifikatų, tiek obligacijų turėtojai tapo bankrutavusio banko SNORAS 4 eilės kreditoriais. Nesiimant aktyvių teisinių veiksmų, tikimybė, kad Snoro 4 eilės kreditoriai atgaus bent kažkokią dalį už Snoro indėlio sertifikatus ar obligacijas sumokėtų lėšų, yra itin minimali (pagal paskutinius Snoro bankroto administratoriaus duomenis, Snoro banke turto yra už nepilnus 4 mlrd. litų, o antroje kreditorių eilėje esančio VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ kreditorinis reikalavimas sudaro jau daugiau kaip 4 mlrd. litų, todėl paskesnės eilės kreditoriams greičiausiai neliks nieko). Plačiau

Šviesiam fonui

Finansų maklerio įmonių pareigos vykdyti kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis. Praktiniai ypatumai

Straipsnis buvo publikuotas žurnale „Investuok“ 2012 m. gruodžio numeryje.

Šiuo straipsniu yra baigiamas prieš keturis mėnesius pradėtas straipsnių ciklas apie finansų maklerio įmonės (FMĮ) pareigas neprofesionaliesiems investuotojams pagal ES direktyvą dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID) ir Finansinių priemonių rinkų įstatymą. Visas straipsnių ciklas buvo publikuotas žurnalo „Investuok“ dėka, kuriam už tai norėčiau padėkoti. Tikiuosi, kad šis straipsnių ciklas buvo investuotojams bei žurnalo „Investuok“ skaitytojams įdomus bei naudingas. Plačiau

Šviesiam fonui

Snoro obligacijos, jų turėtojų teisių gynybos priemonės ir būdai

Šiuo metu jau bankrutuojančiam bankui Snoras visą laikotarpį iki bankroto itin aktyviai platinus savo skolos vertybinius popierius – obligacijas, po banko Snoras bankroto jos liko neišpirktos, o į jas investavę asmenys prarado labai dideles pinigų sumas. Dėl šios priežasties į obligacijas investuotus pinigus praradę žmonės neretai kreipiasi su prašymu padėti atgauti į Snoro obligacijas investuotas lėšas. Norėdamas atsakyti į kai kuriuos Snoro obligacijų turėtojams kylančius klausimus, susijusius su galimybėmis atgauti į Snoro obligacijas investuotas lėšas, parengiau šį straipsnį. Plačiau

Šviesiam fonui

Snoro indėlio sertifikatai, jų turėtojų teisių gynybos priemonės ir būdai

Pastaruoju metu į mane dėl teisinės pagalbos kreipiasi vis daugiau asmenų, įsigijusių AB bankas SNORAS leistų ir platintų indėlio sertifikatų, kurie dar nebuvo išpirkti iki 2011 m. lapkričio 16 d. AB bankas SNORAS atžvilgiu pritaikytų poveikio priemonių ir vėlesnio AB bankas SNORAS bankroto. Siekdamas atsakyti į daugelį Snoro indėlio sertifikatų turėtojams kylančių klausimų dėl jų teisinio statuso bei galimybių ginti savo teises, nusprendžiau parengti šį straipsnį, kuriame bus atsakyta į daugelį Snoro indėlio sertifikatų turėtojų kylančių klausimų. Plačiau