Šviesiam fonui

Advokatų kontora parengė ir išleido knygą Žemės ūkio bendrovių įstatymo komentaras

Advokatų kontora “Vanhara Law Firm” parengė ir išleido knygą Žemės ūkio bendrovių įstatymo komentaras.

Sprendimas parašyti Žemės ūkio bendrovių įstatymo komentarą buvo priimtas dėl to, kad iki šiol šios teisinės formos juridinių asmenų teisinis reguliavimas nebuvo sulaukęs beveik jokio teisės mokslininkų dėmesio. Savo ruožtu, žemės ūkio bendrovių veiklos teisinis reglamentavimas yra pakankamai specifinis ir unikalus, lyginant su kitomis populiariomis juridinių asmenų teisinėmis formomis, pavyzdžiui, akcinėmis ar uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis.

Šis komentaras yra skirtas žemės ūkio bendrovių vadovams, teisininkams, kurių praktikos sritis yra susijusi su įmonių teise, teisės studentams, o taip pat visiems asmenims, kurių darbas ar profesinė veikla yra susijusi su žemės ūkio bendrovėmis.

Šviesiam fonui

Prievolių pagal komercines sutartis užtikrinimo būdai: laidavimo draudimas ir finansinis garantavimas

Praeitoje publikacijoje buvo aptartas faktoringo teisinis institutas, kurio pagrindinė paskirtis yra padėti verslininkams išspręsti atidėtų ir / arba vėluojančių mokėjimų problemą pasinaudojant faktoringo paslaugomis. Publikaciją apie faktoringą galite rasti čia. Šis straipsnis bus skirtas aptarti iš esmės priešingos problemos, nei tos, kuriai spręsti yra skirta faktoringo sutartis, sprendimo priemones ir būdus. Jei naudodamiesi faktoringo sutartimi verslininkai gali išspręsti atidėtų ar uždelstų mokėjimų jiems problemą, tai šia publikacija aprašyti laidavimo draudimo ir finansinio garantavimo institutai padeda išspręsti paties verslininko patikimumo prieš verslo partnerius ar kontrahentus problemą. Šis straipsnis turėtų būti aktualus iš esmės visiems verslininkams, tačiau ypač aktualus turėtų būti verslininkams, kurių veikla yra orientuota į eksportą, o taip pat tiems, kurie sudaro daug verslo sutarčių su iki tol nepažįstamais ar menkai pažįstamais subjektais.   Plačiau

Šviesiam fonui

Faktoringo sutartis. Būdas išspręsti atidėtų mokėjimų problemą

Šia publikacija yra tęsiamas įrašų ciklas apie verslo finansavimo sandorius. Šis straipsnis skirtas pakankamai populiariam ir verslui aktualiam finansavimo sandoriui – faktoringui. Faktoringo sutartis pakankamai efektyviai sprendžia net kelias verslui aktualias problemas, t.y. apyvartinių lėšų trūkumą, o taip pat neretai aktyvios konkurencijos sąlygotą būtinybę savo pirkėjams / klientams nustatyti kiek galima didesnius atsiskaitymo atidėjimus. Plačiau

Šviesiam fonui

Atvirkštinis lizingas. Praktinio taikymo ypatumai

Apie lizingo sutartį, jos esminius privalumus, trūkumus bei praktikoje kylančias problemas jau esu rašęs. Straipsnį galite rasti čia. Ši publikacija yra skirta kitam, lizingo sutarčiai giminingam teisiniam institutui – atvirkštiniam lizingui (angl. sale-and-leaseback arba leaseback). Straipsnį parašyti paskatino vis labiau juntamas verslo atstovų noras vykdyti verslo plėtrą, kuriai finansuoti dažniausiai yra ieškoma kredito šaltinių. Atvirkštinis lizingas yra vienas iš jų. Plačiau

Šviesiam fonui

Finansų patarėjo įmonės licencijos gavimas. Taikomi reikalavimai

Pažymėtina, kad tam tikras paslaugas, susijusias su finansinių priemonių rinkomis ir investicinėmis paslaugomis, gali teikti tik tie juridiniai asmenys, kurie turi finansų maklerio įmonės ar finansų patarėjo įmonės licenciją. Apie reikalavimus, taikomus asmenims, siekiantiems gauti finansų maklerio įmonės licenciją, jau rašiau čia. Tuo tarpu šis straipsnis skirtas finansų patarėjo įmonės licencijos gavimui.

Plačiau

Šviesiam fonui

Lizingo sutartis. Lizingo gavėjo teisių ir teisėtų interesų apsauga. Galimi teisių pažeidimo atvejai

Pastaruoju metu atsigaunant kreditavimo rinkai, darosi vis populiaresnis ir lizingo institutas. Vertinant iš verslo perspektyvos, lizingas yra puiki galimybė įmonėms vystyti, modernizuoti bei plėsti savo veiklą. Vis dėlto lizingas, kaip ir kiekvienas kreditavimo sprendimas yra neatsiejamai susijęs su išaugusia rizika, todėl neretai tenka teisminiu keliu ginti lizingo gavėjų teises ir teisėtus interesus. Apie pagrindinius lizingo sutarties aspektus, rizikos veiksnius, kylančius vykdant lizingo sutartį, o taip pat lizingo gavėjų teisių gynimo būdus bei priemones, bus pasisakyta šioje publikacijoje. Plačiau

Šviesiam fonui

Mažosios bendrijos steigimas: mažosios bendrijos nuostatai ir jų rengimas. Praktiniai patarimai

Šiame straipsnyje bus aptariamos pagrindinės problemos, susijusios su mažosios bendrijos steigimo dokumento – nuostatų, parengimu, taip pat bus pateikiami praktiniai patarimai. Įrašą apie mažosios bendrijos, kaip naujos juridinio asmens teisinės formos, ypatumus, galite rasti čia. Pirmąją įrašo dalį apie mažosios bendrijos juridinio asmens steigimą ir steigimo sutarties rengimo praktinius ypatumus rasite čia. Plačiau

Šviesiam fonui

Mažosios bendrijos steigimas: mažosios bendrijos steigimo sutarties rengimas. Praktiniai patarimai

Apie tai, kad Lietuvos teisinėje sistemoje atsiranda nauja juridinio asmens teisinė forma – mažoji bendrija, šios juridinio asmens teisinės formos privalumus ir trūkumus jau rašiau (įrašą galite rasti čia). Tuo tarpu dabar norėčiau aptarti praktiškai aktualiausią problemą, su kuria susidurs verslininkai, nusprendę steigti mažąją bendriją, t.y. mažosios bendrijos steigimo dokumentų rengimą. Šis straipsnis bus skirtas praktiniams patarimams siekiantiems tinkamai parengti mažosios bendrijos steigimo sutartį, o apie mažosios bendrijos nuostatus pakalbėsiu kitame straipsnyje. Plačiau