Šviesiam fonui

Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas: smulkiųjų akcininkų apsauga

Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas neretai yra laikomas vienu paprasčiausiu ir efektyviausiu būdų bendrovei išspręsti savo veikloje kilusias finansines problemas ar gauti lėšų veiklos plėtrai finansuoti. Pakankamai dažnai bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo reikalauja ir komerciniai bankai, kuomet bendrovė kreipiasi dėl paskolos ar kredito suteikimo. Tačiau ne visuomet bendrovės įstatinis kapitalas yra didinamas, kad būtų išspręstos įmonės veikloje kylančios problemos ar būtų gauta lėšų finansuoti bendrovės veiklos plėtrą. Tam tikrais atvejais įmonės įstatinio kapitalo didinimas yra naudojamas kaip nesąžiningas būdas įmonės stambiesiems akcininkams išstumti smulkiuosius akcininkus iš bendrovės valdymo. Plačiau

Šviesiam fonui

Mažųjų bendrijų įstatymas: naujos galimybės pradedantiems verslininkams

2012-06-29 Lietuvos Respublikos Seimas pritarė pateiktam Mažųjų bendrijų įstatymo projektui (Nr. XIP-4003(3)), kuriuo Lietuvos teisinėje sistemoje yra įtvirtinama visiškai nauja juridinio asmens forma – mažoji bendrija. Siekiant atskleisti į Lietuvos teisinę sistemą naujai diegiamą mažųjų bendrijų teisinį reglamentavimą, toliau apžvelgsiu pagrindinius reikalavimus mažajai bendrijai, o taip pat pagrindinius teisinio reguliavimo ypatumus. Plačiau

Šviesiam fonui

Finansų maklerio įmonės pareigos surinkti informaciją apie savo klientą (know your client). Tinkamumo ir priimtinumo testų (suitability and appropriatness tests) paskirtis

Ištrauka (visas straipsnis bus publikuotas žurnale “Investuok”)

Šiuo straipsniu yra tęsiamas straipsnių ciklas apie finansų maklerio įmonės pareigas neprofesionaliems investuotojams pagal Europos Sąjungos MiFID direktyvą ir Finansinių priemonių rinkų įstatymą (FRPĮ).

Plačiau

Šviesiam fonui

Finansų maklerio įmonės pareigos dėl investiciniams sprendimams priimti būtinos informacijos atskleidimo neprofesionaliems investuotojams, probleminiai aspektai.

Ištrauka (visas straipsnis bus publikuotas žurnalo “Investuok” 2012 m. spalio mėn. numeryje)

Šiuo straipsniu yra pradedamas straipsnių ciklas, kuriuo bus aptariamos finansų maklerio įmonės pagrindinės pareigos neprofesionaliųjų investuotojų atžvilgiu pagal Europos Sąjungos MiFID direktyvą ir Finansinių priemonių rinkų įstatymą. Šį straipsnių ciklą parašyti paskatino su nauju Europos Sąjungos teisiniu reglamentavimu, t.y. 2004 m. balandžio 21 d. priimta MiFID direktyva (2004/39/EC)[1], į Lietuvos teisinę sistemą Finansinių priemonių rinkų įstatymu[2] perkeltas kokybiškai naujas neprofesionaliųjų investuotojų teisių apsaugai skirtas teisinis reglamentavimas ir tuo pačiu praktikoje iškilusias problemas. Atsižvelgiant į tai, kad taikant neprofesionaliųjų investuotojų teisinę apsaugą praktikoje kyla visa eilė problemų, kurios neretai būna nulemtos neaiškaus neprofesionaliųjų investuotojų teisinės apsaugos institutų praktinio taikymo, o taip pat neretai ir neprofesionaliųjų investuotojų savo teisių nežinojimo, šia straipsnių serija bus siekiama atskleisti ir išnagrinėti pagrindines neprofesionaliųjų investuotojų teises. Plačiau