Šviesiam fonui

Šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą dėl Snoro indėlio sertifikatų ir obligacijų

Advokatų kontora “Vanhara Law Firm” praneša, kad šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) paskelbė savo sprendimą dėl bankrutavusio banko AB bankas SNORAS indėlio sertifikatų ir obligacijų galimybių gauti indėlio draudimo išmoką už šiuos turėtus vertybinius popierius.

Visų pirma, ESTT pasisakė, kad Snoro indėlio sertifikatų turėtojams, jei būtų nustatyta, kad Snoro indėlio sertifikatai nėra perleidžiamos finansinės priemonės, turi būti taikoma indėlių draudimo apsauga. Taigi, lieka ginčytinas klausimas, ar Snoro indėlio sertifikatai yra perleidžiamos finansinės priemonės. Šiuo aspektu pažymime, kad advokato Dominyko Vanharos kitose vedamose bylose dėl Snoro indėlio sertifikatų pats bankas Snoras buvo pateikęs procesinius bylos dokumentus, kuriuose nurodė, kad banko SNORAS išleisti indėlio sertifikatai nėra perleidžiamos finansinės priemonės. Taigi, mūsų advokatų kontora turi paties indėlio sertifikatų emitento, t.y. banko SNORAS, pripažinimą, kad jo indėlio sertifikatai nėra perleidžiamos finansinės priemonės. Šis įrodymas, be abejonės, bus naudojamas toliau ginant visų Snoro indėlio sertifikatų turėtojų, kuriuos atstovauja advokatų kontora “Vanhara Law Firm”, interesus, o šis įrodymas turėtų itin palengvinti Snoro indėlio sertifikatų turėtojų galimybes gauti indėlio draudimo išmoką už turėtus indėlio sertifikatus.

Visų antra, Snoro išleistų obligacijų klausimu, ESTT pasisakė, kad Lietuvos Respublika į savo nacionalinę teisę yra netinkamai perkėlusi direktyvos dėl investuotojų draudiminės apsaugos nuostatas, todėl ši direktyva turėtų Lietuvos teismuose tapti tiesioginio taikymo teisės aktu, kuriuo gali remtis Snoro obligacijų turėtojai ir reikalauti įsipareigojimų investuotojams apsaugos išmokos už turimas banko SNORAS obligacijas.

Taigi, ESTT sprendimas turėtų ženkliai palengvinti AB bankas SNORAS indėlio sertifikatų ir obligacijų turėtojų galimybes atgauti už šiuos vertybinius popierius sumokėtus pinigus.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

Šviesiam fonui

Prievolių pagal komercines sutartis užtikrinimo būdai: laidavimo draudimas ir finansinis garantavimas

Praeitoje publikacijoje buvo aptartas faktoringo teisinis institutas, kurio pagrindinė paskirtis yra padėti verslininkams išspręsti atidėtų ir / arba vėluojančių mokėjimų problemą pasinaudojant faktoringo paslaugomis. Publikaciją apie faktoringą galite rasti čia. Šis straipsnis bus skirtas aptarti iš esmės priešingos problemos, nei tos, kuriai spręsti yra skirta faktoringo sutartis, sprendimo priemones ir būdus. Jei naudodamiesi faktoringo sutartimi verslininkai gali išspręsti atidėtų ar uždelstų mokėjimų jiems problemą, tai šia publikacija aprašyti laidavimo draudimo ir finansinio garantavimo institutai padeda išspręsti paties verslininko patikimumo prieš verslo partnerius ar kontrahentus problemą. Šis straipsnis turėtų būti aktualus iš esmės visiems verslininkams, tačiau ypač aktualus turėtų būti verslininkams, kurių veikla yra orientuota į eksportą, o taip pat tiems, kurie sudaro daug verslo sutarčių su iki tol nepažįstamais ar menkai pažįstamais subjektais.   Plačiau

Šviesiam fonui

Faktoringo sutartis. Būdas išspręsti atidėtų mokėjimų problemą

Šia publikacija yra tęsiamas įrašų ciklas apie verslo finansavimo sandorius. Šis straipsnis skirtas pakankamai populiariam ir verslui aktualiam finansavimo sandoriui – faktoringui. Faktoringo sutartis pakankamai efektyviai sprendžia net kelias verslui aktualias problemas, t.y. apyvartinių lėšų trūkumą, o taip pat neretai aktyvios konkurencijos sąlygotą būtinybę savo pirkėjams / klientams nustatyti kiek galima didesnius atsiskaitymo atidėjimus. Plačiau

Šviesiam fonui

Atvirkštinis lizingas. Praktinio taikymo ypatumai

Apie lizingo sutartį, jos esminius privalumus, trūkumus bei praktikoje kylančias problemas jau esu rašęs. Straipsnį galite rasti čia. Ši publikacija yra skirta kitam, lizingo sutarčiai giminingam teisiniam institutui – atvirkštiniam lizingui (angl. sale-and-leaseback arba leaseback). Straipsnį parašyti paskatino vis labiau juntamas verslo atstovų noras vykdyti verslo plėtrą, kuriai finansuoti dažniausiai yra ieškoma kredito šaltinių. Atvirkštinis lizingas yra vienas iš jų. Plačiau

Šviesiam fonui

Lizingo sutartis. Lizingo gavėjo teisių ir teisėtų interesų apsauga. Galimi teisių pažeidimo atvejai

Pastaruoju metu atsigaunant kreditavimo rinkai, darosi vis populiaresnis ir lizingo institutas. Vertinant iš verslo perspektyvos, lizingas yra puiki galimybė įmonėms vystyti, modernizuoti bei plėsti savo veiklą. Vis dėlto lizingas, kaip ir kiekvienas kreditavimo sprendimas yra neatsiejamai susijęs su išaugusia rizika, todėl neretai tenka teisminiu keliu ginti lizingo gavėjų teises ir teisėtus interesus. Apie pagrindinius lizingo sutarties aspektus, rizikos veiksnius, kylančius vykdant lizingo sutartį, o taip pat lizingo gavėjų teisių gynimo būdus bei priemones, bus pasisakyta šioje publikacijoje. Plačiau