Šviesiam fonui

Prievolių pagal komercines sutartis užtikrinimo būdai: laidavimo draudimas ir finansinis garantavimas

Praeitoje publikacijoje buvo aptartas faktoringo teisinis institutas, kurio pagrindinė paskirtis yra padėti verslininkams išspręsti atidėtų ir / arba vėluojančių mokėjimų problemą pasinaudojant faktoringo paslaugomis. Publikaciją apie faktoringą galite rasti čia. Šis straipsnis bus skirtas aptarti iš esmės priešingos problemos, nei tos, kuriai spręsti yra skirta faktoringo sutartis, sprendimo priemones ir būdus. Jei naudodamiesi faktoringo sutartimi verslininkai gali išspręsti atidėtų ar uždelstų mokėjimų jiems problemą, tai šia publikacija aprašyti laidavimo draudimo ir finansinio garantavimo institutai padeda išspręsti paties verslininko patikimumo prieš verslo partnerius ar kontrahentus problemą. Šis straipsnis turėtų būti aktualus iš esmės visiems verslininkams, tačiau ypač aktualus turėtų būti verslininkams, kurių veikla yra orientuota į eksportą, o taip pat tiems, kurie sudaro daug verslo sutarčių su iki tol nepažįstamais ar menkai pažįstamais subjektais.   Plačiau

Šviesiam fonui

Faktoringo sutartis. Būdas išspręsti atidėtų mokėjimų problemą

Šia publikacija yra tęsiamas įrašų ciklas apie verslo finansavimo sandorius. Šis straipsnis skirtas pakankamai populiariam ir verslui aktualiam finansavimo sandoriui – faktoringui. Faktoringo sutartis pakankamai efektyviai sprendžia net kelias verslui aktualias problemas, t.y. apyvartinių lėšų trūkumą, o taip pat neretai aktyvios konkurencijos sąlygotą būtinybę savo pirkėjams / klientams nustatyti kiek galima didesnius atsiskaitymo atidėjimus. Plačiau

Šviesiam fonui

Atvirkštinis lizingas. Praktinio taikymo ypatumai

Apie lizingo sutartį, jos esminius privalumus, trūkumus bei praktikoje kylančias problemas jau esu rašęs. Straipsnį galite rasti čia. Ši publikacija yra skirta kitam, lizingo sutarčiai giminingam teisiniam institutui – atvirkštiniam lizingui (angl. sale-and-leaseback arba leaseback). Straipsnį parašyti paskatino vis labiau juntamas verslo atstovų noras vykdyti verslo plėtrą, kuriai finansuoti dažniausiai yra ieškoma kredito šaltinių. Atvirkštinis lizingas yra vienas iš jų. Plačiau

Šviesiam fonui

Pateiktas komentaras apie bankrutuojančio banko SNORAS indėlio sertifikatų turėtojų perspektyvas atgauti pinigus

Pateiktas komentaras „Verslo žinioms“ apie banko SNORAS leistų indėlio sertifikatų turėtojų galimybes atgauti už indėlio sertifikatus sumokėtus pinigus. Visą publikaciją galite rasti čia.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.