Šviesiam fonui

Pirminio viešojo akcijų siūlymo (IPO) teisinis reglamentavimas (Ištrauka iš Dominyko Vanharos monografijos “Viešoji prekyba akcijomis. Teisinio reglamentavimo ypatumai ir problemos)

Pirminis viešasis akcijų siūlymas, neretai dar vadinamas trumpiniu IPO (angl. initial public offering) yra teisinis veiksmas, kurio turi imtis kiekvienas emitentas, prieš pirmą kartą viešai išplatindamas savo akcijas. Tai yra toks viešosios akcijų prekybos etapas, kuomet emitentas, prieš pradedant viešąją akcijų prekybą biržoje, viešai išplatina tam tikrą kiekį savo akcijų asmenims, pasirašiusiems akcijų pasirašymo sutartis. Pirminis viešas akcijų siūlymas yra skirstomas į pasirengimo bei siūlymo etapus, kuriuos išsamiai aptarsime toliau. Plačiau

Šviesiam fonui

Draudimas naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant akcijomis. Probleminiai aspektai ir ypatumai. (Ištrauka iš Dominyko Vanharos monografijos “Viešoji prekyba akcijomis. Teisinio reglamentavimo ypatumai ir problemos”)

Draudimas naudotis viešai neatskleista informacija. Probleminiai aspektai ir ypatumai

Kaip ir draudimas manipuliuoti rinka, draudimas naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant biržoje atsirado sąlyginai nesenai. Pirmą kartą draudimas naudotis viešai neatskleista informacija atsirado Europoje, Prancūzijos teisėje, 1967 m. Tuo tarpų daugumoje kitų Europos šalių šis draudimas atsirado tik 1989 m. priėmus Europos Tarybos direktyvą EEC/89/842. Pabrėžtina ir tai, kad ši direktyvą numatė viso labo minimalius standartus valstybėms narėms dėl uždraudimo pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Šios direktyvos priambulėje viso labo buvo pabrėžta būtinybė šalims narėms savo nacionaliniuose teisės aktuose užtikrinti sklandžią ir sąžiningą prekybą akcijų biržoje. Plačiau

Šviesiam fonui

Draudimas manipuliuoti rinka prekiaujant akcijomis. Probleminiai aspektai, susiję su manipuliavimo rinka teisiniu reglamentavimu (Ištrauka iš Dominyko Vanharos monografijos “Viešoji prekyba akcijomis. Teisinio reglamentavimo ypatumai ir problemos”)

Draudimas manipuliuoti rinka

Manipuliavimo rinka atvejai yra vienos iš reikšmingiausių problemų, kylančių ar galinčių kilti viešojoje akcijų prekyboje. Manipuliavimas rinka gali pažeisti sąžiningų investuotojų interesus, sumenkinti jų pasitikėjimą akcijų rinka, leisti nesąžiningiems investuotojams ar spekuliantams nepagrįstai praturtėti sąžiningų investuotojų sąskaita, taip pat manipuliavimas gali iškreipti ir pačią rinką bei sukelti kur kas rimtesnių, mažai prognozuojamų padarinių, tokių kaip finansų krizės. Plačiau