Šviesiam fonui

Bankų specialieji atidėjiniai – kaip užtikrinti investuotojų teisių apsaugą

Komentaras Verslo žinių Įžvalgų skiltyje apie bankų specialiųjų atidėjinių formavimo politiką. Verslo žinių straipsnis prieinamas čia

 

 

Pastaruoju metu girdime paaštrėjusias diskusijas dėl bankų pakankamo ar nepakankamo apmokestinimo pelno mokesčiu. Šias diskusijas inicijavo politikai, nusprendę, kad galiojantys teisės aktai suteikia galimybes bankams vengti pelno mokesčio mokėjimo, o tokio vengimo viena iš priežasčių – teisės aktai, įpareigojantys bankus formuoti atidėjinius blogoms paskoloms dengti, o taip pat leidžiantys šiuos atidėjinius įtraukti į leidžiamus atskaitymus bei tokiu būdu sumažinant pelną. Negana to, jei bankai dėl suformuotų specialiųjų atidėjinių patiria nuostolį, šį nuostolį bankai, kaip ir visi kiti ūkio subjektai, turi teisę perkelti į kitus finansinius metus ir taip sumažinti dar ir kitų metų pelną bei mokėtiną pelno mokestį.

Plačiau

Šviesiam fonui

Distribucijos sutartis, jos esmė ir praktiniai ypatumai, patarimai verslininkams

Šia publikacija yra pradedamas trijų straipsnių ciklas, kurio tikslas – supažindinti verslininkus su visomis trejomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytomis sutartimis, suteikiančiomis išimtines teises. Šios sutartys yra distribucijos sutartis, frančizės sutartis ir faktoringo sutartis. Šis straipsnis bus skirtas apibudinti distribucijos sutarties esmę, įvardinti šios sutarties rūšis bei esminius aspektus, o taip pat pateikti praktinių patarimų verslininkams, kurie sudarė ar ateityje ketina sudaryti distribucijos sutartis su savo verslo partneriais. Plačiau

Šviesiam fonui

Hipotekos reforma: teisinio reglamentavimo pakeitimai (Civilinio kodekso pakeitimų analizė ir apibendrinimas)

Nuo 2012-07-01 įsigalioja nauji Civilinio kodekso pakeitimai, kurie įgyvendina hipotekos reformą ir iš esmės keičia iki šiol gyvavusį hipotekos instituto teisinį reglamentavimą. Suprantant šių dviejų institutų teisinių institutų svarbą šiandieniniams privatiniams santykiams, toliau pabandysiu apžvelgti pagrindinius hipotekos ir įkeitimo reglamentavimo pakeitimus: Plačiau

Force Majeure

Nenugalimos jėgos (force majeure) teisinė prigimtis, jos santykis su kitomis atleidimo nuo civilinės atsakomybės aplinkybėmis (Straipsnis buvo publikuotas žurnale “Juristas” 2010 Nr. 6)

Šiandieninėje teisinėje praktikoje neretai pasitaikantis atvejis, kuomet sutarties vykdymas, pagal sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, tampa neįmanomas dėl tam tikrų išorinių, nuo sutarties šalių valios nepriklausančių aplinkybių. Būtent tokių atvejų išsprendimui ir yra skirtas nenugalimos jėgos (force majeure) institutas.
Plačiau

Kreditoriaus

Kreditoriaus teisės ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio pauliana) probleminiai aspektai (Straipsnis publikuotas žurnale “Juristas” 2009 Nr. 9)

Pastaruoju metu vis dažniau pasitaiko atvejų, kuomet skolininkai, siekdami išvengti savo prievolių kreditoriams vykdymo, imasi nesąžiningų veiksmų, kuriais siekia perleisti savo turtą tretiesiems asmenims tam, kad kreditorius negalėtų nukreipti išieškojimo į skolininko turtą. Tokiu atveju vis aktualesni tampa tie būdai, kuriais kreditorius galėtų apsaugoti savo teises nuo tokių nesąžiningų skolininko veiksmų. Vienas iš tokių būdų yra kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana – Pauliano ieškinys), kurį ir analizuosime šiame straipsnyje.
Plačiau

Vekselių

Vekselių ginčijimo teoriniai ir praktiniai ypatumai (Straipsnis publikuotas žurnale “Juristas” 2009 Nr. 9)

Vekselis yra vertybinis popierius, kurį išrašęs asmuo be išlygų įsipareigoja sumokėti tam tikrą sumą pinigų vekselyje nurodytam asmeniui, arba įsako tą padaryti kitam. Vekselis vekselio turėtojui, t.y. tam asmeniui, kurio naudai jis išrašytas, suteikia teisę iš vekselio davėjo, t.y. asmens, išrašiusio vekselį, supaprastinta tvarka, t.y. nesikreipiant į teismą, išsiieškoti vekselyje nurodytą sumą pinigų. Maža to, vekselis taip pat itin apriboja vekselio davėjo teises ginčyti patį vekselį. Tokiu būdu vekselis tampa labai patogia priemone nesąžiningiems asmenims, pasinaudojant vekselių institutu, nepagrįstai praturtėti kitų asmenų atžvilgiu. Šiame straipsnyje bus aptarti būdai, priemonės bei galimybės nuginčyti vekselį, kaip vertybinį popierių.
Plačiau