Šviesiam fonui

Finansų maklerio įmonės pareigos sąžiningai, profesionaliai ir teisingai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir interesais. Teismų praktikos analizė

Ištrauka (visas straipsnis bus publikuotas žurnale “Investuok”).

Šiuo straipsniu yra tęsiamas pradėtas straipsnių ciklas apie finansų maklerio įmonės (FMĮ) pareigas neprofesionaliesiems investuotojams pagal ES direktyvą dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID) ir Finansinių priemonių rinkų įstatymą. Ankstesnes šio straipsnių ciklo dalis galite rasti čia ir čia. Tęsiant pradėtą ciklą, šiame straipsnyje bus apžvelgta atskira finansų maklerio įmonės pareigų grupė, kuri yra įtvirtinta Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 str. 1 d., t.y. teikiant investicines paslaugas, sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais.

FMĮ pareigų grupės veikti geriausiomis klientui sąlygomis bei kliento interesais paskirtis bei taikymo ribos:

Ši FMĮ pareigų grupė Europos Sąjungos įstatymų leidėjų buvo priimta siekiant kelių tikslų: kaip jau minėta, paskatinti fizinius asmenis bei namų ūkius aktyviau dalyvauti finansų rinkose bei investuoti į finansines priemones; užtikrinti, kad FMĮ nepiktnaudžiautų savo akivaizdžiai pranašesniu patyrimu bei žiniomis finansų rinkose, o taip pat pranašesne ekonomine bei finansine padėtimi neprofesionaliųjų investuotojų atžvilgiu; užtikrinti silpnesniosios investicinių paslaugų teikimo sutarties šalies – neprofesionaliojo investuotojo, teises ir teisėtus interesus.

Nuo FRPĮ įsigaliojimo, kuriuo ir buvo į Lietuvos teisinę sistemą perkelta ši FMĮ pareigų grupė, praėjo jau beveik 5 metai (FRPĮ įsigaliojo 2007 m. lapkričio mėn.), todėl vertėtų apžvelgti, ar buvo pasiekti aukščiau įvardinti tikslai. Deja, bet reikia pripažinti, kad nustatyti tikslai, bent jau kol kas, pasiekti nėra. Lietuvoje neprofesionaliųjų investuotojų aktyvumas finansų rinkose šiuo metu yra rekordiškai žemas ir toliau mažėja kiekvienais metais, taigi, paskatinti fizinius asmenis bei namų ūkius labiau investuoti į finansines priemones nepavyko. Iki pat šiol pasitaiko ir pakankamai daug neprofesionaliųjų investuotojų teisių pažeidimo atvejų. Vienintelis pasiekimas kol kas yra nebent tas, kad pastaruoju metu teismuose atsiranda bylų, kuriose yra keliamas minimos FMĮ pareigų grupės pažeidimo klausimas.

Reikia paminėti, kad straipsnyje analizuojama FMĮ pareigų grupė kol kas dar nėra išsamiai atskleista Lietuvos teismų praktikoje. Iki šios dienos yra priimti ir įsiteisėję viso labo keli teismų sprendimai, kuriuose buvo analizuojama FMĮ pareigų grupė sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais (Lietuvos teismų apžvalgą neprofesionaliųjų investuotojų teisinės apsaugos srityje galite rasti čia). Negana to, priimti teismų sprendimai neretai buvo pakankamai prieštaringi ir nepakankamai tikslūs.

Nesant suformuotos ir aiškios teismų praktikos analizuojamoje FMĮ pareigų grupės taikymo aspektu, nėra visiškai aiškios ir šios pareigų grupės taikymo ribos. Iki šiol vykusiose bylose FMĮ neretai bandydavo teigti, kad jos pareiga sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais apima viso labo FMĮ pareigų, kurios yra įtvirtintos FRPĮ 22 str. 2-13 dalyse, vykdymu. Tačiau Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas, savo 2011 m. kovo 7 d. priimtame sprendime administracinėje byloje Nr. A63 – 2604/2011 pasisakė, kad įstatymų leidėjas finansų maklerio įmonės pareigos sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis kliento sąlygomis ir jo interesais apimties neapriboja Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 straipsnio 2–13 dalyse įtvirtintų pareigų vykdymu. Priešingai, iš pacituotos nuostatos konstrukcijos yra aiškiai matyti, jog pareiga „veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais“ nėra išvestinė iš pareigos veikti laikantis minėtų nuostatų reikalavimų, ji yra savarankiška ir taikoma finansų maklerio įmonės veiklai, susijusiai su investicinių paslaugų ir (arba) papildomų paslaugų teikimu klientui. Taigi, vadovaujantis šiuo sprendimu teigtina, kad FMĮ pareigų grupė sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais apima ne vien kitas FRPĮ 22 str. 1-13 dalyse nustatytas FMĮ pareigas, todėl, net ir nustačius, kad FMĮ tinkamai įvykdė visas FRPĮ 22 str. 2-13 dalyse išdėstytas pareigas, FMĮ vis viena gali būti pripažinta kaip pažeidusi savo pareigą sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais.

Autoriaus nuomone, pagrindas laikyti FMĮ pažeidus šią pareigų grupę atsiranda tuomet, kai FMĮ savo klientams siūlo ar rekomenduoja investuoti į finansinius produktus, kurie yra naudingi FMĮ, tačiau akivaizdžiai netinkami klientui; kai FMĮ, teikdama investicines paslaugas, nesilaiko pakankamo profesionalumo lygio, kokio iš jos būtų galima tikėtis ar reikalauti. Manytina, kad FMĮ nebūtų laikoma tinkamai vykdanti savo pareigą sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais net ir tais atvejais, kai FMĮ už savo teikiamas investicines paslaugas iš klientų reikalautų neproporcingai didelio užmokesčio. Šioje pastraipoje išvardintas galimų pažeidimų sąrašas anaiptol nėra baigtinis ir kiekvienas atvejis turėtų būti vertinamas atskirai.

FMĮ pareigų grupės veikti geriausiomis klientui sąlygomis bei kliento interesais pažeidimo teisinės pasekmės:

Tais atvejais, kuomet neprofesionalus investuotojas teisme įrodo, kad FMĮ pažeidė pareigas jo atžvilgiu veikti geriausiomis klientui sąlygomis bei kliento interesais (profesionaliojo investuotojo atžvilgiu FMĮ pareigos veikti geriausiomis klientui sąlygomis bei jo interesais niekur nedingsta, tačiau yra taikomos ženkliai siauriau), FMĮ gali kilti pareiga atlyginti tokio investuotojo patirtus nuostolius. Negana to, jei būtų nustatyta, kad FMĮ pažeidė savo pareigas veikti geriausiomis klientui sąlygomis bei kliento interesais, už tokį pažeidimą FMĮ gali būti paskirta Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta poveikio priemonė (įspėjimas, bauda ar kitos poveikio priemonės). Taigi, FMĮ turėtų rimtai vertinti šias įstatymines pareigas neprofesionaliųjų investuotojų atžvilgiu bei dėti maksimalias pastangas jų vykdymui.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

0 atsakymai

Komentuoti

Dalyvaukite diskusijoje.
Laukiame Jūsų komentaro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Galite pasinaudoti šiais HTML atributais: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>