Entries by Dominykas Vanhara

Prievolių pagal komercines sutartis užtikrinimo būdai: laidavimo draudimas ir finansinis garantavimas

Praeitoje publikacijoje buvo aptartas faktoringo teisinis institutas, kurio pagrindinė paskirtis yra padėti verslininkams išspręsti atidėtų ir / arba vėluojančių mokėjimų problemą pasinaudojant faktoringo paslaugomis. Publikaciją apie faktoringą galite rasti čia. Šis straipsnis bus skirtas aptarti iš esmės priešingos problemos, nei tos, kuriai spręsti yra skirta faktoringo sutartis, sprendimo priemones ir būdus. Jei naudodamiesi faktoringo sutartimi […]

Faktoringo sutartis. Būdas išspręsti atidėtų mokėjimų problemą

Šia publikacija yra tęsiamas įrašų ciklas apie verslo finansavimo sandorius. Šis straipsnis skirtas pakankamai populiariam ir verslui aktualiam finansavimo sandoriui – faktoringui. Faktoringo sutartis pakankamai efektyviai sprendžia net kelias verslui aktualias problemas, t.y. apyvartinių lėšų trūkumą, o taip pat neretai aktyvios konkurencijos sąlygotą būtinybę savo pirkėjams / klientams nustatyti kiek galima didesnius atsiskaitymo atidėjimus.

Atvirkštinis lizingas. Praktinio taikymo ypatumai

Apie lizingo sutartį, jos esminius privalumus, trūkumus bei praktikoje kylančias problemas jau esu rašęs. Straipsnį galite rasti čia. Ši publikacija yra skirta kitam, lizingo sutarčiai giminingam teisiniam institutui – atvirkštiniam lizingui (angl. sale-and-leaseback arba leaseback). Straipsnį parašyti paskatino vis labiau juntamas verslo atstovų noras vykdyti verslo plėtrą, kuriai finansuoti dažniausiai yra ieškoma kredito šaltinių. Atvirkštinis […]

Pateiktas komentaras apie bankrutuojančio banko SNORAS indėlio sertifikatų turėtojų perspektyvas atgauti pinigus

Pateiktas komentaras „Verslo žinioms“ apie banko SNORAS leistų indėlio sertifikatų turėtojų galimybes atgauti už indėlio sertifikatus sumokėtus pinigus. Visą publikaciją galite rasti čia. Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai […]

Buvo kreiptasi į Lietuvos banką dėl Šiaulių banko atlikto vienašališko sutarties su buvusiais Ūkio banko indėlininkais sąlygų pakeitimo

Reaguojant į bankrutuojančio Ūkio banko indėlininkų perdavimą Šiaulių bankui ir vėlesnį Šiaulių banko atliktą vienašališką sutarčių sąlygų su buvusiais Ūkio banko indėlininkais pakeitimą, buvo kreiptasi į Lietuvos banką prašant pateikti išaiškinimą, ar Ūkio banko indėlininkus perėmęs Šiaulių bankas turi teisę vienašališkai keisti sutarčių sąlygas su šiais indėlininkais. Visą žiniasklaidoje publikuotą tekstą galite rasti čia. Nei […]

Distribucijos sutartis, jos esmė ir praktiniai ypatumai, patarimai verslininkams

Šia publikacija yra pradedamas trijų straipsnių ciklas, kurio tikslas – supažindinti verslininkus su visomis trejomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytomis sutartimis, suteikiančiomis išimtines teises. Šios sutartys yra distribucijos sutartis, frančizės sutartis ir faktoringo sutartis. Šis straipsnis bus skirtas apibudinti distribucijos sutarties esmę, įvardinti šios sutarties rūšis bei esminius aspektus, o taip pat pateikti praktinių patarimų […]

Finansų patarėjo įmonės licencijos gavimas. Taikomi reikalavimai

Pažymėtina, kad tam tikras paslaugas, susijusias su finansinių priemonių rinkomis ir investicinėmis paslaugomis, gali teikti tik tie juridiniai asmenys, kurie turi finansų maklerio įmonės ar finansų patarėjo įmonės licenciją. Apie reikalavimus, taikomus asmenims, siekiantiems gauti finansų maklerio įmonės licenciją, jau rašiau čia. Tuo tarpu šis straipsnis skirtas finansų patarėjo įmonės licencijos gavimui.

Snoro indėlio sertifikatų ir obligacijų turėtojų teisių gynimas grupės ieškiniu

Kaip visuotiniai žinoma, nuo Snoro banko bankroto labiausiai nukentėjo dviejų grupių asmenys, t.y. Snoro banko indėlio sertifikatų turėtojai ir Snoro banko obligacijų turėtojai. Bankrutavus Snoro bankui, jų turėti vertybiniai popieriai nebebuvo išpirkti, o tiek indėlio sertifikatų, tiek obligacijų turėtojai tapo bankrutavusio banko SNORAS 4 eilės kreditoriais. Nesiimant aktyvių teisinių veiksmų, tikimybė, kad Snoro 4 eilės […]